معنی و ترجمه کلمه درخت شناسى به انگلیسی درخت شناسى یعنی چه

درخت شناسى

dendrology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها