معنی و ترجمه کلمه درخت صمغ سنگالى به انگلیسی درخت صمغ سنگالى یعنی چه

درخت صمغ سنگالى

shittah

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها