معنی و ترجمه کلمه درخت صمغ عربى به انگلیسی درخت صمغ عربى یعنی چه

درخت صمغ عربى

acacia
acacine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها