معنی و ترجمه کلمه درخت صندل به انگلیسی درخت صندل یعنی چه

درخت صندل

sandal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها