معنی و ترجمه کلمه درخت صنوبر به انگلیسی درخت صنوبر یعنی چه

درخت صنوبر

fir tree
poplar
spruce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها