معنی و ترجمه کلمه درخت فندق به انگلیسی درخت فندق یعنی چه

درخت فندق

filbert
hazel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها