معنی و ترجمه کلمه درخت مانند به انگلیسی درخت مانند یعنی چه

درخت مانند

dendroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها