معنی و ترجمه کلمه درخت ماهون آمریکایى به انگلیسی درخت ماهون آمریکایى یعنی چه

درخت ماهون آمریکایى

mahogany

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها