معنی و ترجمه کلمه درخت مرمکى به انگلیسی درخت مرمکى یعنی چه

درخت مرمکى

boxwood
frankincense
myrrh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها