معنی و ترجمه کلمه درخت نیل به انگلیسی درخت نیل یعنی چه

درخت نیل

indigo plant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها