معنی و ترجمه کلمه درخت و گل ارغوان به انگلیسی درخت و گل ارغوان یعنی چه

درخت و گل ارغوان

cercis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها