معنی و ترجمه کلمه درخت پاپااو یا درخت نخل آمریکاى جنوبى به انگلیسی درخت پاپااو یا درخت نخل آمریکاى جنوبى یعنی چه

درخت پاپااو یا درخت نخل آمریکاى جنوبى

papaw
pawpaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها