معنی و ترجمه کلمه درخت پنبه هندى به انگلیسی درخت پنبه هندى یعنی چه

درخت پنبه هندى

ceiba

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها