معنی و ترجمه کلمه درخت چاتلنغوش به انگلیسی درخت چاتلنغوش یعنی چه

درخت چاتلنغوش

mastic shrub
mastic tree

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها