معنی و ترجمه کلمه درخت کاد هندى به انگلیسی درخت کاد هندى یعنی چه

درخت کاد هندى

gambier
gambir

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها