معنی و ترجمه کلمه درخت کارى کردن به انگلیسی درخت کارى کردن یعنی چه

درخت کارى کردن

garden

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها