معنی و ترجمه کلمه درخت کویج به انگلیسی درخت کویج یعنی چه

درخت کویج

hawthorn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها