معنی و ترجمه کلمه درخت گرده افشان به انگلیسی درخت گرده افشان یعنی چه

درخت گرده افشان

pollenizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها