معنی و ترجمه کلمه درخت گردوى آمریکاى مرکزى به انگلیسی درخت گردوى آمریکاى مرکزى یعنی چه

درخت گردوى آمریکاى مرکزى

pecan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها