معنی و ترجمه کلمه درخت گردوى آمریکایى به انگلیسی درخت گردوى آمریکایى یعنی چه

درخت گردوى آمریکایى

hickory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها