معنی و ترجمه کلمه درخت گز به انگلیسی درخت گز یعنی چه

درخت گز

tamarisk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها