معنی و ترجمه کلمه درخت گل ابریشم گرمسیرى به انگلیسی درخت گل ابریشم گرمسیرى یعنی چه

درخت گل ابریشم گرمسیرى

ceiba

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها