معنی و ترجمه کلمه درخت گل حنا به انگلیسی درخت گل حنا یعنی چه

درخت گل حنا

balsam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها