معنی و ترجمه کلمه درخت گیلاسى که گل هاى گلى رنگ دارد به انگلیسی درخت گیلاسى که گل هاى گلى رنگ دارد یعنی چه

درخت گیلاسى که گل هاى گلى رنگ دارد

fuji

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها