معنی و ترجمه کلمه درخت یا بوته کوتاه و رشد نکرده به انگلیسی درخت یا بوته کوتاه و رشد نکرده یعنی چه

درخت یا بوته کوتاه و رشد نکرده

scrub

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها