معنی و ترجمه کلمه درخشانیدن به انگلیسی درخشانیدن یعنی چه

درخشانیدن

glint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها