معنی و ترجمه کلمه درخشان شدن به انگلیسی درخشان شدن یعنی چه

درخشان شدن

brighten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها