معنی و ترجمه کلمه درخشان و زودگذر به انگلیسی درخشان و زودگذر یعنی چه

درخشان و زودگذر

meteoric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها