معنی و ترجمه کلمه درخشان کردن به انگلیسی درخشان کردن یعنی چه

درخشان کردن

irradiate
lumine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها