معنی و ترجمه کلمه درخشنده به انگلیسی درخشنده یعنی چه

درخشنده

effulgent
fulgent
golden
radiant
refulgent
resplendent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها