معنی و ترجمه کلمه درخشندگى متغیر به انگلیسی درخشندگى متغیر یعنی چه

درخشندگى متغیر

chatoyance
chatoyancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها