معنی و ترجمه کلمه درخشیدن به انگلیسی درخشیدن یعنی چه

درخشیدن

coruscate
glint
glisten
glister
glitter
glory
lamp
lighten
luster
lustre
ray
scintillate
sheen
shine
star

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها