معنی و ترجمه کلمه درخطر انداختن به انگلیسی درخطر انداختن یعنی چه

درخطر انداختن

peril

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها