معنی و ترجمه کلمه درخمره ریختن به انگلیسی درخمره ریختن یعنی چه

درخمره ریختن

barrel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها