معنی و ترجمه کلمه درخواستى به انگلیسی درخواستى یعنی چه

درخواستى

benedictory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها