معنی و ترجمه کلمه درخواست کردن التماس کردن به انگلیسی درخواست کردن التماس کردن یعنی چه

درخواست کردن التماس کردن

entreat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها