معنی و ترجمه کلمه درخواست کننده تضرع کننده به انگلیسی درخواست کننده تضرع کننده یعنی چه

درخواست کننده تضرع کننده

supplicant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها