معنی و ترجمه کلمه درخواست کننده به انگلیسی درخواست کننده یعنی چه

درخواست کننده

applicator
demandant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها