معنی و ترجمه کلمه درخود فرورفتن به انگلیسی درخود فرورفتن یعنی چه

درخود فرورفتن

introspect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها