معنی و ترجمه کلمه درخورد تنبلى به انگلیسی درخورد تنبلى یعنی چه

درخورد تنبلى

lazy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها