معنی و ترجمه کلمه درخورمردم طبقه یک به انگلیسی درخورمردم طبقه یک یعنی چه

درخورمردم طبقه یک

first class


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها