معنی و ترجمه کلمه درخور مقدسین و اولیا به انگلیسی درخور مقدسین و اولیا یعنی چه

درخور مقدسین و اولیا

saintly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها