معنی و ترجمه کلمه درخور کشیشان به انگلیسی درخور کشیشان یعنی چه

درخور کشیشان

sacerdotal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها