معنی و ترجمه کلمه دردسترس به انگلیسی دردسترس یعنی چه

دردسترس

attainable
available
disposability
hand to hand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها