معنی و ترجمه کلمه درده اى به انگلیسی درده اى یعنی چه

درده اى

fecal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها