معنی و ترجمه کلمه درده مانند به انگلیسی درده مانند یعنی چه

درده مانند

tartarous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها