معنی و ترجمه کلمه درده به انگلیسی درده یعنی چه

درده

dreg
fouling
lees
magma
sediment
sedimentary
silt
slag
tartar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها