معنی و ترجمه کلمه دردورترین نقطه به انگلیسی دردورترین نقطه یعنی چه

دردورترین نقطه

furthest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها