معنی و ترجمه کلمه دردیاسوزش قلب به انگلیسی دردیاسوزش قلب یعنی چه

دردیاسوزش قلب

heartburn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها