معنی و ترجمه کلمه درد اعصاب به انگلیسی درد اعصاب یعنی چه

درد اعصاب

neuralgia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها